S2-A(Standard基础型第二代A型)

S2-A(Standard基础型第二代A型)物理机参数表

CPU

Intel® Xeon® E5-2666V3  双路

20C/40T 2.90-3.50GHz@3.20GHz All Cores

内存 三星® DDR4 2133MHz REG ECC 32GB  X8
硬盘

DELL® 10K 600GB 2.5' SAS  X8

MiaoVPS T1 2TB NVMe SSD  X2

主机 HUAWEI® RH1288 V3
其他 N/A
组装时间 2022-2-13
上线时间 预计2022-3-1
下架时间 预计2024-8
价格 ¥12,600  (2022.2)
此文章对您是否有帮助? 56 用户发现这个很有用

相关文章

H7-A(High Performance型第七代A型)

H7-A(High Performance型第七代A型)物理机参数表   CPU Intel® Core® i7-12700K 8C/16T...

H1-A(High Performance型第一代A型)

H1-A(High Performance型第一代A型)物理机参数表   CPU Intel® Xeon® E5-2667V2  双路 16C/32T...

S1-A(Standard基础型第一代A型)

S1-A(Standard基础型第一代A型)物理机参数表 CPU Intel® Xeon® E5-2680V2  双路 20C/40T...

S1-B(Standard基础型第一代B型)

S1-B(Standard基础型第一代B型)物理机参数表 CPU Intel® Xeon® E5-2689  双路 16C/32T 2.60-3.60GHz@3.20GHz...